Gå til innhold

2020/64 Badelandene.no SA

Innklaget:Badelandene.no SA
Klager:BWT Birger Christensen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Protokollføring

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kjemikalier. Klager anfører at innklagede brutt kravene til likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet i anbudsprosessen. Klager anfører også at innklagede ikke har begrunnet tildelingen i tråd med kravene i forskriften § 25-1. Endelig har klager anført at innklagede plikter å avlyse konkurransen.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:14.01.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: