Gå til innhold

2020/64 Badelandene.no SA

Innklaget:Badelandene.no SA
Klager:BWT Birger Christensen AS
Saksdokument:2020 64 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Protokollføring

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av kjemikalier til medlemmer i interesseorganisasjonen Badelandene.no. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt kravet til likebehandling og forutberegnelighet ved utformingen av konkurransegrunnlaget, førte ikke frem.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:HEST
Registrert inn:14.01.2020
Avsluttet:04.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda