Gå til innhold

2020/656 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Innklaget: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Klager: Telia Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av telefonitjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å angi en karensperiode i tildelingsbeslutningen, slik at klager ble frarøvet muligheten til å begjære midlertidig forføyning og suspendere innklagedes mulighet til å inngå kontrakt. Klager anfører også at det var uklart hvordan innklagede ville vurdere pris som tildelingskriterium og at dette representerer et brudd på kravet til forutberegnelighet og likebehandling.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 21.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: