Gå til innhold

2020/657 Nordland fylkeskommune

Innklaget: Nordland fylkeskommune
Klager: El-Team AS
Saksdokument: 2020 657 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for elektroarbeider langs fylkesveier i Nordland. Klagenemnda kom til at det ikke var brudd på regelverket at innklagede ved vurderingen av om kvalifikasjonskravet «Ytre miljø» var oppfylt, verken hadde tatt i betraktning dokumenter sendt inn i klagerunden eller hadde vurdert om klagers miljøstyringssystem tilfredsstilte standarden i Miljøfyrtårn. Når det gjaldt det siste spørsmålet var det dissens. Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om «Gjennomføringsevne».

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 03.09.2020
Avsluttet: 03.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda