Gå til innhold

2020/657 Nordland fylkeskommune

Innklaget: Nordland fylkeskommune
Klager: El-Team AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av elektroarbeider langs fylkesveier i Nordland. Klager anfører at de har fremlagt dokumentasjon som viser at kvalifikasjonskravet til ytre miljø er oppfylt, og at innklagede dermed har brutt regelverket ved å avvise klager. Videre anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet til gjennomføringsevne.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 03.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: