2020/658 Horten kommune

Innklaget: Horten kommune
Klager: Atlant Entreprenør AS
Saksdokument: Klagenemndas gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Horten kommune gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av åtte samlokaliserte leiligheter for unge personer med utviklingshemning. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise selskapet fra konkurransen. Denne anførselen førte ikke frem. Klagenemnda fant at kontraktsinngåelsen med valgte leverandør var vesentlig forskjellig fra den kunngjorte kontrakten, og at denne derfor innebar en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på 10 prosent av anskaffelsens verdi.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 31.08.2020
Avsluttet: 14.03.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda