Gå til innhold

2020/658 Horten kommune

Innklaget: Horten kommune
Klager: Atlant Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Horten kommune gjennomførte en tilbudskonkurranse for oppføring av åtte omsorgsboliger. Klagers tilbud ble avvist fra konkurransen som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet til økonomisk og finansiell kapasitet. Klager anfører at avvisningen er urettmessig. Endelig anfører klager at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å gjøre vesentlige endringer ved kontraktsinngåelsen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 31.08.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: