Gå til innhold

2020/66 Forsvarets Logistikkorganisasjon

Innklaget: Forsvarets Logistikkorganisasjon
Klager: Havila Ships AS
Saksdokument: 2020 66 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for innleie av to fartøy til Ytre kystvakt for havgående slepebåtberedskap med personell. Klager anførte at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist som følge av vesentlig avvik fra et minstekrav i kravspesifikasjonen, og som følge av uklarheter i valgte leverandørs tilbud. Klager anførte også at innklagede hadde lagt feil faktum til grunn ved evalueringen av tilbudene. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 17.01.2020
Avsluttet: 05.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda