Gå til innhold

2020/66 Forsvarets Logistikkorganisasjon

Innklaget:Forsvarets Logistikkorganisasjon
Klager:Havila Ships AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av leverandør, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av to fartøy for havgående slepebåtberedskap. Klager anfører at innklagede hadde plikt til å avvise vinnende tilbyder grunnet manglende oppfyllelse av absolutte krav, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8(1) bokstav b). Subsidiært anfører klager at innklagede la feil faktum til grunn i sin evaluering av tilbudene.

Konkurranseform:Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale:Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:TOSI
Registrert inn:17.01.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: