Gå til innhold

2020/666 Troms og Finnmark fylkeskommune

Innklaget: Troms og Finnmark fylkeskommune
Klager: RED Consulting AS
Saksdokument: 2020 666 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Annet

Sammendrag

Troms og Finnmark fylkeskommune publiserte en frivillig kunngjøring for inngåelse av kontrakt om prosjektledelse og bistand til utarbeidelse av sikkerhetskonsept for tunnelsystemet på Tromsøya. Konkurransen ble avlyst etter tildeling. Begrunnelsen var at priskriteriet hadde blitt endret i strid med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt regelverket ved å avlyse konkurransen, førte ikke frem. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften § 7-4 ved å informere om leverandørenes prisstrukturer (timerater).

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 04.09.2020
Avsluttet: 23.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda