Gå til innhold

2020/666 Troms og Finnmark fylkeskommune

Innklaget: Troms og Finnmark fylkeskommune
Klager: RED Consulting AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av kontrakt om utarbeidelse av sikkerhetskonsept for tunnelsystemet på Tromsøya. Etter at kontrakten ble tildelt klager, ble konkurransen avlyst. Klager anfører at oppdragsgiver har brutt anskaffelsesregelverket ved å avlyse konkurransen på uriktig grunnlag. Videre anfører klager at oppdragsgiver har gitt leverandørene en urimelig konkurransefordel ved å gi innsyn i priser i tildelingsbrevet. Klagenemnda bes også om å uttale seg om vilkårene for erstatning for negativ kontraktsinteresse.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 04.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: