Gå til innhold

2020/672 Moss kommune

Innklaget: Moss kommune
Klager: Malthe Winje Automasjon AS
Saksdokument: 2020 672 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklar kunngjøring, Klassifisering av anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inviterte fire leverandører til å levere tilbud i en konkurranse om en bygg- og anleggskontrakt for nytt driftskontrollsystem for vann og avløp. Klagenemnda fant at anskaffelsen var klassifisert feil, og at den skulle ha vært kunngjort etter forsyningsforskriften del II. Klagenemnda fant videre at konkurransen måtte avlyses som følge av denne feilen. Derfor tok ikke nemnda stilling til klagers øvrige anførsler.

Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 04.09.2020
Avsluttet: 28.10.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda