Gå til innhold

2020/678 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: ResMed Norway AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede avlyste konkurransen for enkelte delkontrakter etter tildeling. Avlysningen er av innklagede begrunnet med at prisevalueringsmodellen er ulovlig, som følge av at modellen ikke er egnet til å identifisere tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Klager anfører at innklagede ikke hadde avlysningsplikt, og mener at prisevalueringsmodellen som innklagede benyttet er lovlig.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 04.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: