Gå til innhold

2020/686 Nye Veier AS

Innklaget: Nye Veier AS
Klager: Nettskog AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har tildelt kontrakten i strid med konkurransegrunnlagets regler om uavhengighet.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 16.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: