Gå til innhold

2020/688 Stryn kommune

Innklaget: Stryn kommune
Klager: Kveen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt om vederlag for opparbeiding av en tomt uten at det ble kunngjort en konkurranse.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 11.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: