Gå til innhold

2020/688 Stryn kommune

Innklaget: Stryn kommune
Klager: Kveen AS
Saksdokument: 2020 688 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk i 2016 en avtale med Vinsrygg Eigedom AS som ga selskapet rett til å deponere overskuddsmasser fra sin tomt, på innklagedes tilgrensende tomt. I tillegg til å deponere overskuddsmasser, opparbeidet Vinsrygg Eigedom AS/Vinsrygg Maskin AS deler av tomten. Innklagede solgte senere deler av den opparbeidede tomten til klager, og Vinsrygg Eigedom AS fremsatte da krav om vederlag for opparbeidelsen som var gjort på denne delen av tomten. Forhandlinger mellom partene endte med inngåelse av en avtale i 2020, som blant annet tilkjente Vinsrygg Eigedom AS et vederlag på 3 530 000 kroner for verdien som var tilført tomten som skulle overdras til klager. Klager anførte at betalingen i 2020 innebar en vesentlig endring av avtalen fra 2016, og at innklagede derfor hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at avtalen fra 2020 ikke utgjorde en vesentlig endring av en kunngjort kontrakt, og ikke kunne anses som en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 10.09.2020
Avsluttet: 06.10.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda