Gå til innhold

2020/696 Overhalla kommune

Innklaget: Overhalla kommune
Klager: Elektro Nord AS
Saksdokument: 2020 696 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager Anførte at innklagede har gjort feil i tildelingsevalueringen, at valgte leverandørs tilbud mangler pris på etterspurte komponenter, og at konkurransegrunnlag og begrunnelse for tildeling er uklar og mangelfull. Klagen ble avvist av sekretariatet, da den var fremsatt for sent.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 18.09.2020
Avsluttet: 29.09.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat