Gå til innhold

2020/698 Nordland fylkeskommune

Innklaget: Nordland fylkeskommune
Klager: Ottar Bergersen & Sønner AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en tilbudskonkurranse for anskaffelse av en kontrakt om utbedring av tre delstrekninger i Sortland og Øksnes kommuner. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 21.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: