Gå til innhold

2020/706 Froland kommune

Innklaget: Froland kommune
Klager: G.T Automasjon & Elektro Service AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå kontrakt med en underleverandør i forbindelse med totalrenovering av et helsehus i Froland kommune, uten å kunngjøre konkurranse.

 

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 30.09.2020
Avsluttet: 17.12.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: