Gå til innhold

2020/708 Drammen kommune

Innklaget: Drammen kommune
Klager: Synergi Helse AS
Saksdokument: 2020 708 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om bedriftshelsetjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager på grunn av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet om tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet. Klager anførte også at innklagede hadde brutt regelverket ved at beregningen av anslått verdi ikke var forsvarlig og ved at det var gjort feil ved utformingen av konkurransegrunnlaget og prisskjemaet. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 23.09.2020
Avsluttet: 23.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda