Gå til innhold

2020/718 Helse Førde HF

Innklaget: Helse Førde HF
Klager: Åsen & Øvrelid AS
Saksdokument: 2020 718 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Avvist - uhensiktsmessig for behandling
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Innklagede har publisert en intensjonskunngjøring hvor det fremgår at man har til hensikt å gjøre endringer i en eksisterende kontrakt uten ny kunngjøring. Klager anførte at de endringer innklagede har skissert er vesentlige og ikke kan gjennomføres uten at det gjennomføres en ny konkurranse. Klagenemnda kom til at klagen avvises som uhensiktsmessig for behandling, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 07.10.2020
Avsluttet: 26.11.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda