Gå til innhold

2020/718 Helse Førde HF

Innklaget: Helse Førde HF
Klager: Åsen & Øvrelid AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Annet

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å beslutte at endringene i kontrakten med valgte leverandør kan foretas uten å gjennomføre en ny konkurranse etter anskaffelsesforskriften.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 07.10.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: