Gå til innhold

2020/72 Bergen kommune

Innklaget:Bergen kommune
Klager:Marine Safety AS
Saksdokument:2020 72 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Begrunnelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om vernebekledning til Bergen brannvesen. Klager fikk medhold i sin anførsel om at innklagede hadde brutt forskriften § 24-8 (1) bokstav b, ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud fra konkurransen for produktgruppe 2, som gjaldt hansker for røykdykkere. Klagenemnda fant at kravet om at hanskene skulle tilbys minimum i EU-størrelsene 6-12, var et ufravikelig krav. Avviket i valgte leverandørs tilbud var dermed «vesentlig» jf. forskriften § 24-8 (1) bokstav b. Klager fikk ikke medhold i sine anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen for produktgruppe 1 eller ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud fra denne konkurransen. Klager fikk heller ikke medhold i sin anførsel om brudd på begrunnelsesplikten.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:19.01.2020
Avsluttet:16.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda