Gå til innhold

2020/72 Bergen kommune

Innklaget:Bergen kommune
Klager:Marine Safety AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av brannbekledning, brannhansker og brannstøvler. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud fordi det ikke inneholdt “vesentlige avvik” fra anskaffelsesdokumentene jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 1) bokstav b. Det er også anført brudd på begrunnelsesplikten fordi det ifølge klager ikke fremkommer hvordan vinneren av konkurransen er kåret.

 

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:BEMA
Registrert inn:19.01.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: