Gå til innhold

2020/722 Modum kommune

Innklaget: Modum kommune
Klager: Ingeniør Ivar Pettersen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse om rammeavtale for elektrikertjenester med materiell. Klager anfører at tildelingsbeslutningen er mangelfullt begrunnet og at den er beheftet med feil. Klager anfører også at innklagede hadde en avlysningsplikt på grunnlag av at anskaffelsen ikke er kunngjort i TED, anskaffelsen overstiger terskelverdien og rammeavtalens formål og omfang tilsier at det er en vare- og tjenestekontrakt.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 08.10.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: