Gå til innhold

2020/723 Agder fylkeskommune

Innklaget: Agder fylkeskommune
Klager: Ventec AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede avlyste konkurranse om inngåelse av rammeavtale om håndverkertjenester. Klager har anført at det ikke forelå saklig grunn til avlysning.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 29.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: