Gå til innhold

2020/724 Statnett SF

Innklaget: Statnett SF
Klager: Regio360 rådgivning AS
Saksdokument: 2020 724 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om innleie av grunnerverver. Klager anførte hovedsakelig at innklagede hadde endret et krav i konkurransen etter tilbudsfristen, og at rettelsen var ulovlig. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 29.09.2020
Avsluttet: 10.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda