Gå til innhold

2020/724 Statnett SF

Innklaget: Statnett SF
Klager: Regio360 rådgivning AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for innleie av grunnerverver med hovedfokus på prosjektpakke Nettplan Stor-Oslo. Klager har anført at innklagede brutt anskaffelsesregelverket ved å endret et utvetydig og sentralt utdanningskrav etter at tilbudsfristen var utløpt, reduksjon av tilbud gjennomført, intervju gjennomført og forhandlinger avsluttet. Klager anfører også at valgte leverandør ikke oppfylte konkurransegrunnlagets utdanningskrav. Videre har klager anført at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved reduksjonen av tilbudene. Endelig har klager anført at innklagede har brutt anskaffelsesloven § 4 ved å gjenåpne konkurransen. 

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 29.09.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: