Gå til innhold

2020/73 Kristiansand kommune

Innklaget:Kristiansand kommune
Klager:Rambøll Norge AS
Saksdokument:2020 73 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Ikke brudd på regelverket
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av parallelle rammeavtaler for rådgivningstjenester innenfor fagfeltet brannsikkerhet. Klager anførte at innklagedes omgjøring av tildelingsbeslutningen var ulovlig, fordi den opprinnelige beslutningen ikke var i strid med forskriften, jf. forskriften § 25-1 fjerde ledd. Anførselen førte ikke frem.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:20.01.2020
Avsluttet:09.03.2020
Status:Avgjort
Avgjort av:Klagenemnda