Gå til innhold

2020/73 Kristiansand kommune

Innklaget:Kristiansand kommune
Klager:Rambøll Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om rådgivningstjenester. Klager anfører at den opprinnelige tildelingsbeslutningen var lovlig, og ikke kan omgjøres med den begrunnelse som er gitt av innklagede. Ifølge klager foreligger det derfor en ulovlig omgjøring av tildelingsbeslutningen.

Konkurranseform:Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:Rammeavtale
Regelverk:Del I + III LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:20.01.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: