Gå til innhold

2020/731 Ålesundregionens Havnevesen

Innklaget: Ålesundregionens Havnevesen
Klager: Sibella AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse av planeringsarbeider.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 05.10.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: