Gå til innhold

2020/731 Ålesundregionens Havnevesen

Innklaget: Ålesundregionens Havnevesen
Klager: Sibella AS
Saksdokument: 2020 731 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk 1. november 2018 en avtale om planering, masseflytting og utfylling på området Flatholmen Nord i Ålesund kommune. Klager anførte at avtalen var en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 05.10.2020
Avsluttet: 26.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda