Gå til innhold

2020/738 Oslo universitetssykehus HF

Innklaget: Oslo universitetssykehus HF
Klager: Dico AS
Saksdokument: Nemndsleders avgjørelse + sekretariatets avvisningsvedtak
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av et operasjonsbord. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å stille krav til ytelsen som hindret konkurranse om kontrakten. Sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, og avviste derfor klagen. Avvisningen ble klaget inn for klagenemndas leder, som valgte å opprettholde avvisningen.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 09.10.2020
Avsluttet: 16.12.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder