Gå til innhold

2020/738 Oslo universitetssykehus HF

Innklaget: Oslo universitetssykehus HF
Klager: Dico AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse etter forskriftens del I for anskaffelse av ett operasjonsbord. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å stille krav til ytelsen som har hindret konkurranse om kontrakten.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 09.10.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: