2020/804 Øvre Eiker kommune

Innklaget: Øvre Eiker kommune
Klager: Cater Drammen AS
Saksdokument: 2020 804 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for næringsmidler. Klager anførte at det forelå en rekke feil ved konkurransen, herunder feil i konkurransegrunnlaget, uklart konkurransegrunnlag, feil ved tildelingsevalueringen, feil ved vareprøveevalueringen og manglende begrunnelse. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 15.10.2020
Avsluttet: 27.01.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda