2020/805 Visit Kongsvingerregionen AS

Innklaget: Visit Kongsvingerregionen AS
Klager: Brunch Oslo AS
Saksdokument: 2020 805 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Habilitet

Sammendrag

Innklagede inviterte fire leverandører til å inngi tilbud i en konkurranse for inngåelse av kontrakt om utvikling og gjennomføring av en markedsføringskampanje. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt regelverket ved å bruke en inhabil rådgiver ved utformingen av anskaffelsesdokumentene.

 

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 22.10.2020
Avsluttet: 04.05.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda