Gå til innhold

2020/816 Indre Hordaland Miljøverk AS

Innklaget: Indre Hordaland Miljøverk AS
Klager: Geminor AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen, ved at tildeling til valgte leverandør innebærer et brudd på forutberegnelighet iht. forskriften § 4.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MATE
Registrert inn: 03.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: