Gå til innhold

2020/816 Indre Hordaland Miljøverk AS

Innklaget: Indre Hordaland Miljøverk AS
Klager: Geminor AS
Saksdokument: 2020 816 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om transport og behandling av restavfall. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forutberegnelighetsprinsippet ved å tildele kontrakt i strid med det som var opplyst i konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MATE
Registrert inn: 03.11.2020
Avsluttet: 22.12.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda