Gå til innhold

2020/817 Stor-Elvdal kommune

Innklaget: Stor-Elvdal kommune
Klager: Stein Bie
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk to kontrakter om leie av lokaler i et bygg som leverandøren ville oppføre på innklagedes tomt. Klager anførte at kontraktsinngåelsene innebar ulovlige direkte anskaffelser. Klagenemnda var ikke enig i dette.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 21.10.2020
Avsluttet: 01.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda