Gå til innhold

2020/886 Fylkesmannen i Agder

Innklaget: Fylkesmannen i Agder
Klager: Sele Kalk AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av kalkdoseringsanlegg i Nomeland. Klager ble først tildelt kontrakt og deretter ble klagers tilbud avvist fra konkurransen som følge av at tilbudet inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Klager anfører at tilbudet ble urettmessig avvist.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 23.12.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: