Gå til innhold

2020/886 Valle kommune

Innklaget: Valle kommune
Klager: Sele Kalk AS
Saksdokument: 2020 886 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for oppføring av et kalkdoseringsanlegg. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise klagers tilbud.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 23.12.2020
Avsluttet: 04.05.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda