Gå til innhold

2020/887 Politiets IKT-tjenester

Innklaget: Politiets IKT-tjenester
Klager: Sibella AS
Saksdokument: 2020 887 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, Annet

Sammendrag

Innklagede kjøpte telefonsentraltjenester på en utgått rammeavtale. Klager anførte at innklagede dermed hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at det hadde skjedd tre forlengelser av avtalen. Den delen av klagen som gjaldt de to første forlengelsene, var foreldet. Kjøpene som var foretatt under den siste avtaleforlengelsen oversteg ikke kunngjøringspliktig terskelverdi, og utgjorde dermed ikke en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 04.05.2020
Avsluttet: 22.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda