Gå til innhold

2020/891 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Semaphore Consulting Partners
Saksdokument: 2020 891 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede inviterte til en minikonkurranse om bistand til ERTMS sikkerhetsgodkjenning, som var et avrop på innklagedes rammeavtale om IKT-konsulenttjenester. Klager, som en underleverandør til DNV GL, anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å kommunisere et krav om registrering som bemanningsforetak for å tilby ressurser fra underleverandører først etter at minikonkurransen ble sendt ut. Klagers anførsel kunne etter sekretariatets syn klart ikke føre frem, og klagen ble derfor avvist.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 11.11.2020
Avsluttet: 22.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat