Gå til innhold

2020/891 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Semaphore Consulting Partners
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Klager, som er en underleverandør til DNV GL, anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise DNV GL fra konkurransen som følge av at selskapet tilbudte ressurser fra klager. Videre at innklagede har brutt kravet til konkurranse ved ikke å opplyse om kriteriet om registrering som bemanningsforetak i kunngjøringen.

 

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 11.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: