Gå til innhold

2020/892 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Alt Heis AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Begrunnelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for drifts- og vedlikeholdstjenester på heisanlegg og administrasjon av alarmmottak/heisalarmer. Klager har blant annet anført at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som følge av det inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene jf. anskaffelseforskriften § 24-8 (1) bokstav b) ettersom tilbudet manglet informasjon om hvilke fagpersoner som var tilbudt. Det er også anført at innklagede har brutt begrunnelsesplikten.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 04.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: