Gå til innhold

2020/892 Bergen kommune

Innklaget: Bergen kommune
Klager: Alt Heis AS
Saksdokument: 2020 892 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om inngåelse av rammeavtaler for drifts- og vedlikeholdstjenester på heisanlegg og administrasjon av alarmmottak/heisalarmer. Klagers anførsel om at innklagede brøt anskaffelsesforskriften § 24-2 første ledd bokstav a) ved ikke å avvise en leverandør som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet «Technical and professional ability», førte ikke frem. Klager anførte også at innklagede hadde brutt forskriften § 24-8 første ledd bokstav b) ved ikke å avvise leverandørens tilbud som følge av at tilbudet ikke inneholdt en beskrivelse av hvilke personer som skulle utføre arbeidet. Klagenemnda fant at den mangelfulle beskrivelsen av det tilbudte personellet korrekt var hensyntatt ved bedømmelsen av kvalitetskriteriet. Klagers anførsler om at innklagede hadde brutt regelverket ved evalueringen av kvalitetskriteriet, og ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse for valg av leverandør, førte heller ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 04.11.2020
Avsluttet: 22.02.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda