Gå til innhold

2020/893 Rakkestad kommune

Innklaget: Rakkestad kommune
Klager: Eivind Engseth Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt for sanering av VA-anlegg i området Bergenhus i Rakkestad. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 11.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: