Gå til innhold

2020/908 Målselv kommune

Innklaget: Målselv kommune
Klager: Bedriftshelse Nord AS
Saksdokument: 2020 908 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om bedriftshelsetjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt prinsippet om etterprøvbarhet i loven § 4. Klagenemnda fant videre at innklagede hadde brutt prinsippene om likebehandling og forutberegnelighet i loven § 4 ved å ikke forholde seg til tildelingskriteriene slik de er angitt i konkurransegrunnlaget. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: Del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: TOSI
Registrert inn: 12.11.2020
Avsluttet: 12.05.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda