Gå til innhold

2020/909 Fylkesmannen i Oslo og Viken

Innklaget: Fylkesmannen i Oslo og Viken
Klager: Flytteeksperten AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av flytte- og avhendingstjenester til Fylkesmannen i Oslo og Viken sitt nye kontorsted i Drammen. Klager har anført at tildelingsevalueringen var i strid med regelverket fordi den var basert på feil faktum, og var vilkårlig. Klager har også vist til at begrunnelsen for tildelingen var mangelfull.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 11.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: