Gå til innhold

2020/91 Forsvarsbygg

Innklaget:Forsvarsbygg
Klager:LOS Elektro AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak:Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Klager har anført at innklagede har plikt til å avvise tilbudet fra valgte leverandør på grunn av vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Subsidiært anføres det at tildelingsevalueringen er ulovlig, og at en lovlig evaluering av tilbudene ville resultert i at kontrakten ble tildelt klager.

Konkurranseform:Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler:LINE
Registrert inn:24.01.2020
Avsluttet:
Status:Innkommet
Avgjort av: