Gå til innhold

2020/91 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: LOS Elektro AS
Saksdokument: 2020 91 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for oppføring av høyspentkabel og etablering av transformator på Likjefjell i Balsfjord kommune. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud, som følge av avvik fra to ulike krav i anskaffelsesdokumentene. Klagenemnda fant at valgte leverandørs tilbud ikke inneholdt avvik fra anskaffelsesdokumentene, og klagers anførsel om avvisning førte dermed ikke frem. Klager fikk imidlertid medhold i at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å vektlegge fremdrift/ferdigstillelse under tildelingskriteriet «Kvalitet».

 

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LINE
Registrert inn: 24.01.2020
Avsluttet: 11.03.2020
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda