Gå til innhold

2020/911 Høgskulen i Volda

Innklaget: Høgskulen i Volda
Klager: Netlife Design AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede har gjennomført en konkurranse for avtale om utvikling av nettstad, opplæring i bruk av programvare/nettstad, samt support. Klager har anført av innklagede har handlet i strid med regelverket ved tildelingsevalueringen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 13.11.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: