Gå til innhold

2020/921 Bergen Havn AS

Innklaget: Bergen Havn AS
Klager: AB Solutions Vest AS
Saksdokument: 2020 921 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering, Annet

Sammendrag

Innklagede inviterte tre tilbydere til å inngi tilbud på en rammeavtale for renholdstjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør, at det var gjort feil i tildelingsevalueringen, at innklagede hadde delt klagers tilbudssum med valgte leverandør og at valgte leverandør ikke kunne gjennomføre kontrakten uten å bryte arbeidsmiljøloven. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt kravet til etterprøvbarhet, da det ikke var dokumentert at det var gjort en forsvarlig vurdering av om valgte leverandør var kvalifisert, og heller ikke av evalueringen av tilbudene. Anførselen om deling av tilbudssum og brudd på arbeidsmiljøloven ble avvist, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 23.11.2020
Avsluttet: 16.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda