Gå til innhold

2020/925 Helse Bergen HF

Innklaget: Helse Bergen HF
Klager: Slokkesystemer AS
Saksdokument: 2020 925 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter forskriften del I for inngåelse av rammeavtale for periodisk ettersyn og ESS-kontroll av sprinkleranlegg. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å stille et kvalifikasjonskrav som var uegnet eller utilstrekkelig. Klagers anførsel om at det var uklart hvilke kvalifikasjoner som faktisk krevdes for å utføre oppdraget, førte heller ikke frem. Klagenemnda fant at kvalifikasjonskravet om FG-godkjenning var lovlig i denne konkurransen.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 20.11.2020
Avsluttet: 26.04.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda