Gå til innhold

2020/935 Asker kommune

Innklaget: Asker kommune
Klager: Bravida Norge AS
Saksdokument: 2020 935 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av parallelle rammeavtaler for elektrikertjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å benytte en uegnet evalueringsmodell. Subsidiært anførte klager at konkurransegrunnlaget, herunder prisskjemaet, var uklart. Ingen av klagers anførsler førte frem.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 27.11.2020
Avsluttet: 28.04.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda