Gå til innhold

2020/948 Arendal kommune

Innklaget: Arendal kommune
Klager: Kristiansand Maskin AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 4, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse etter forsyningsforskriften del I, for anskaffelse av VA Brattåsen-His. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å håndheve oppstilte kvalifikasjonskrav, og ved å unnlate å avvise valgte leverandør. Klager mener også at innklagede har brutt regelverket ved å unnlate en minimalisering av miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

 

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: HEST
Registrert inn: 04.01.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: