Gå til innhold

2020/962 Det Digitale Vestre Agder (DDV)

Innklaget: Det Digitale Vestre Agder (DDV)
Klager: Red Rock Solutions AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, Annet

Sammendrag

Innklagede publiserte en frivillig kunngjøring på Doffin for anskaffelse av system for administrasjon og forvaltning av småbåthavner i Farsund kommune. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å undersøke valgte leverandørs inngitte tilbudspris. Klager anfører videre at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gi en tilstrekkelig begrunnelse.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 22.12.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: