Gå til innhold

2020/963 Holmestrand kommune

Innklaget: Holmestrand kommune
Klager: Botnebygg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler for tømrer- og snekkertjenester. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør fordi selskapet ikke oppfylte minimumskravet om bruk av lærlinger. Klager har også anført at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved å akseptere at valgte leverandør vinner minikonkurranser uten å oppfylle kravet til lærlinger, samt manglende oppfølging av dette kravet. Ifølge klager innebærer dette en vesentlig endring av kontrakten.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 17.12.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: