Gå til innhold

2020/974 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Nordic Laboratories AS
Saksdokument: 2020 0974 13Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk to avtaler om levering av antigen hurtigtester, henholdsvis 25. september og 1. oktober 2020. Klager anførte at avtalene utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at avtalene kunne unntas kunngjøring, jf. forskriften § 13-3 bokstav e, og at inngåelsen av disse avtalene dermed ikke utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsel om at innklagede hadde brutt kravet til konkurranse i loven § 4 ved ikke å henvende seg til flere leverandører, førte ikke frem.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAMY
Registrert inn: 16.12.2020
Avsluttet: 04.11.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda