Gå til innhold

2020/987 Vestland fylkeskommune

Innklaget: Vestland fylkeskommune
Klager: Innleie og Rekruttering AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for helsevikarer til kommuner til Vestland fylke. Klager anfører at konkurransegrunnlaget var uklart. Videre anfører klager at innklagede har brutt prinsippet om etterprøvbarhet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og IV
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 06.01.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: