Gå til innhold

2020/989 Brønnøy Havn KF

Innklaget: Brønnøy Havn KF
Klager: Entreprenør Harald Nilsen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av et nytt havnebygg i Brønnøy havn. Klager anfører at innklagedes evaluering av tildelingskriteriene beror på feil, og at dette har medført at klager ikke har blitt tildelt kontrakten.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 06.01.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: