Gå til innhold

2020/991 Forsvarets logistikkorganisasjon FLO

Innklaget: Forsvarets logistikkorganisasjon FLO
Klager: Brammer AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om leveranse av arbeidsklær, verneutstyr og tilhørende produkter og tjenester. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen som følge av at tilbudet inneholdt vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 første ledd bokstav b). Klager har også anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av at tilbudet inneholdt vesentlige avvik jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 første ledd bokstav b).

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: BEMA
Registrert inn: 18.12.2020
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: