Gå til innhold

2021/85 Agder Kollektivtrafikk AS

Innklaget: Agder Kollektivtrafikk AS
Klager: Optimal Security AS
Saksdokument: 2021 85 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for inngåelse av en rammeavtale om vekter- og sikkerhetstjenester. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen. Ettersom sekretariatet fant at klagen klart ikke kunne føre frem, ble klagen avvist som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 28.01.2021
Avsluttet: 13.07.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat