Gå til innhold

2021/78 Fitjar kommune

Innklaget: Fitjar kommune
Klager: Fronta AS
Saksdokument: 2021 78 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 4, Dokumentfremleggelse, Annet

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprisekontrakt for oppføring av ny brannstasjon i Fitjar sentrum. Klagenemnda konkluderte med at innklagede hadde brutt regelverket ved å omgjøre tildelingsevalueringen. Feilen påvirket imidlertid ikke utfallet av konkurransen. Klagers øvrige anførsler førte enten ikke frem, eller ble ikke behandlet.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 22.01.2021
Avsluttet: 17.03.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda