Gå til innhold

2021/344 Flatanger kommune

Innklaget: Flatanger kommune
Klager: Nær Engros AS
Saksdokument: 2021 344 Klagenemndas Gebyrvedtak
Avgjørelse: Vedtak om overtredelsesgebyr
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ettersending/supplering, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Flatanger kommune gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for innkjøp av og levering av dagligvarer til forskjellige kommunale enheter. Den estimerte verdien av rammeavtalen var 7,2 millioner kroner. Anskaffelsen ble kunngjort i Doffin, men ikke i TED. Det var klart at kontrakten oversteg EØS-terskelverdien for varekontrakter, og dermed skulle ha vært kunngjort i TED-databasen i tillegg til i Doffin. På dette grunnlag fant klagenemnda at kontraktsinngåelsen utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede ble ilagt et gebyr på fem prosent av avropenes verdi.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 22.02.2021
Avsluttet: 13.12.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda