Gå til innhold

2021/1000 Ørsta kommune

Innklaget: Ørsta kommune
Klager: Peab K. Nordang AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt for oppføring av nytt tilbygg til Ørsta ungdomsskole. Klager ble først tildelt kontrakten, men tildelingsbeslutningen ble omgjort slik at kontrakten ble tildelt valgte leverandør. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen, og at det foreligger brudd på de grunnleggende kravene i loven § 4.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 11.06.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: