Gå til innhold

2021/1000 Ørsta kommune

Innklaget: Ørsta kommune
Klager: K. Nordang AS
Saksdokument: 2021 1000 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av nytt tilbygg til Ørsta ungdomsskole. Klager ble først tildelt kontrakten før innklagede omgjorde tildelingsbeslutningen og tildelte kontrakten til valgte leverandør. Klager anførte at innklagede hadde brutt kravet til forutberegnelighet i loven § 4 ved å benytte en evalueringsmetode som forskyver den oppgitte vekten av tildelingskriteriene. Klager anførte
også at innklagede hadde brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Klagenemnda kom til
at ingen av klagers anførsler førte frem.

Saken ble behandlet i stornemnd. Uttalelser om valg av evalueringsmetode og normalisering.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 11.06.2021
Avsluttet: 08.07.2021
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda