Gå til innhold

2021/1046 Stange kommune

Innklaget: Stange kommune
Klager: Servicegrossisten Øst AS
Saksdokument: 2021 1046 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, Vedståelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for levering av kolonialvarer. Tilbudenes vedståelsesfrist ble forlenget flere ganger, blant annet grunnet en midlertidig forføyning. Klager anførte at innklagede, ved å inngå kontrakt med valgte leverandør etter utløp av vedståelsesfristen, hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse. Klagers anførsel førte ikke frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MIHE
Registrert inn: 15.06.2021
Avsluttet: 14.01.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda